učebna
dvoudenní komlexní
odborné školení

učebna
ve špičkově vybavené
počítačové učebně

učebna


napomáhá bezproblémovému zvládnutí obsluhy programu na pracovištích

Školení

Školení probíhá v počítačové učebně vybavené dataprojektorem a deseti počítači s operačním systémem WindowsXP.
Počítače jsou připojeny do sítě. K dispozici je síťová tiskárna.

Svým uživatelům nabízíme 3 typy školení:

• WinCarol pro začátečníky
(dvoudenní)
• WinCarol pro pokročilé
• WinCarol – nejčastější operace

Úplným počítačovým začátečníkům nabízíme cyklus školení

• Základy PC a Microsoft Windows
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Internet a e-mail

Koordinátor projektu:
tel.: 581 115 205 / e-mail:
www.wincarol.charita.cz